Ravintolakulttuuri Eurooppalaistuu

Ihmisten kiireinen elämäntyyli ja jatkuva ajanpuute saa heidät haluamaan useita laadukkaita palveluita saman katon alta. Ruokatarjonta huoltoasemilla ei ole uusi ilmiö, mutta suomalaisen ravintolakulttuurin eurooppalaistuessa ja vaatimusten kasvaessa, myös huoltoasemien tulisi pystyä erottautumaan kilpailijoistaan ruokatarjonnallaan. Suomalaiset ruokailijat kaipaavat yhä useammin terveellistä ja ravitsevaa ruokaa sekä makuelämyksiä pikaruoan sijaan.

Uusilla huoltoasemilla on loistavat mahdollisuudet vastata tähän haasteeseen, kunhan käytännön asiat yrityksen perustamiseen liittyen ovat kunnossa. Kulinaristeja houkuttelevan huoltoaseman perustamisessa on runsaasti asioita, joita tulee ottaa huomioon, alkaen helpoista ja sujuvista maksamisen ratkaisuista. Suurimmat asiakas- ja kassavirrat nykyajan yrityselämässä houkutellaan kuitenkin panostamalla ensisijaisesti brändäykseen ja ruoan laatuun sekä vastaamalla vaativien asiakkaiden tarpeisiin!

Ravintolaelämyksiä huoltoasemalle?

Huoltoasemien ravintolat ja kahvilat eivät historiansa aikana tunnetusti ole tarjonneet mainittavia makuelämyksiä. Ihmiset kuitenkin vaativat pelkän energialatauksen sijaan entistä enemmän vatsantäytteeltään. Maun, terveellisyyden ja vastuullisuuden on oltava kohdallaan yhä useamman ravintolakävijän lautasella. Ravintolatarjonta on lisääntynyt suomalaisissa kylissä ja kaupungeissa, ja kuluttajat tietävät, ettei hyvä ja laadukas ruoka enää vaadi valkoista pöytäliinaa ja hovimestaria. Hyvää ruokaa odotetaan saatavan niin lähikuppilasta kuin oppilaitosruokalastakin. Uutta huoltoasemaravintolaa perustettaessa asiakkaiden kasvaneet vaatimukset ruoan suhteen tulee ottaa huomioon, jotta tankkaajien lisäksi asiakkaiksi saadaan myös herkuttelijoita, ja etteivät lounastajat karkaa paremmille apajille, eli kilpailijoiden ruokapöytiin! Huoltoasemaravintolaa perustettaessa brändäys nousee keskiöön, minkä vuoksi alkuun onkin hyvä perehtyä juuri brändäyksen ja imagon rakentamisen perusteisiin.

Huoltoasemaravintolan hiottu brändäys

Kilpailu ravintola-alalla on kovaa ja sama koskee yhä useammin huoltoasemaravintoloita. Onnistunut brändäys ja laadukas tarjonta ovatkin siis avainasemassa houkuteltaessa ravintola-asiakkaita huoltoasemille. Brändin rakentaminen on identiteetin rakentamista ravintolalle, ja siihen tulee panostaa huolella. Brändin on tarkoitus olla koko huoltoasemaravintolan ydin, joka ohjaa kaikkea toimintaa. Brändiä määriteltäessä tulee ensin pohtia omia ja huoltoasemaravintolan arvoja ja syytä olemassaoloon. Arvot ovat koko brändäyksen ydin ja vaikuttavat siihen, millainen ravintolasta tulee ja keitä se pyrkii houkuttelemaan asiakkaikseen. Mikään ravintola, huoltoasemaravintolasta puhumattakaan, ei pysty miellyttämään kaikkia, eikä sen tulisi olla tavoitekaan. Sen sijaan on tärkeää määritellä kohderyhmä, jota toiminnalla ensisijaisesti houkutellaan. Mikäli näiden perusasioiden äärellä menee aloittelijan sormi suuhun, on hyvä kääntyä brändäysammattilaisten apuun heti ensimetreillä!